FONKSİYONEL CİNSEL TERAPİ

 

Bilinçli ve bilinçdışı çatışmalardan dolayı bozulan cinsel dengeyi sağlamak, cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, danışanların kendi bedenlerini ve cinsel duygularını tanımalarını sağlamak, cinsel yaşama dair çatışmalarını çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, cinsel ilişkilerini iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere cinsel terapi” diyebiliriz. “Meta”, sonra, öteki, öte, ötesinde anlamlı ve normalin ötesinde olan demektir. “Seks”, insan varlığının sürekliliğinin sebebi olan en temel güdüdür ve insanın varlığını hissetmesinin en keyifli yoludur. “MetaSeks” ise “öteki ve anlamlı seks” demektir, “aşkın seks”tir, “seksin bir sonraki evrimi”dir, “geleceğin seksi”dir. Uzun yıllara dayalı klinik gözlemlerimi ve çalışmalarımı tüm cinsel terapi kuramlarının süzgecinden geçirerek ve geçmişin deneyimlerini geleceğin öngörüleriyle harmanlayarak geliştirdiğim “MetaSeks Cinsel Terapi”, geleneksel cinsel terapinin ötesine geçerek cinselliği tüm insani durumlar bağlamında ele alan ve cinsel sorunların çözümünde yeni ufuklar açmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Cinsel terapide biyolojik, psikolojik, ilişkisel ve kültürel alanları birbirine bağlayan kapsayıcı bir paradigma sunan bu yaklaşımla cinselliğin ve yaşamın tüm yönleri birbiriyle bağlantılı bütüncül bir sistem olarak ele alınır. “Cinsel terapinin amacı” cinsel rahatsızlığı basitçe çözmek değildir ama iyi bir cinsel terapi sunulan rahatsızlığı daima irdeler. Cinsel terapinin amacı; danışanın kendi kendisine ve partnerine yardım etmesine yardımcı olmak için danışan ile işbirliği yapmaktır, durumu “birlikte” anlamaktır, cinsel rahatsızlıkların kaynağını “birlikte” bulmaktır, danışanı kendisi, partneri ve cinsel yaşamı hakkında daha fazla şey bilmeye teşvik etmektir,  danışanın cinsel deneyimlerini genişletmektir, danışanı engellere ya da zararlı cinsel eylemlere karşı durmaya ve cinselliğini daha dolu dolu yaşamaya teşvik etmektir, danışana yeni ve pozitif düşünme, hissetme ve var olma yolları sunmaktır.

 

KADİM SEKS ÖĞRETİLERİ

Her insan sağlıklı, doyumlu ve mutlu bir cinsel yaşamı hak eder. Ancak sosyokültürel yargılar, yanlış bilgiler ve cinsel mitlerle oluşan cinsel tabuların ördüğü duvar, çoğu kişinin cinselliği bir hak olarak zevkle yaşamasının önündeki engeldir. Bu engeli ortadan kaldıracak tek güç doğru bilgidir. Asırlar öncesinden günümüze miras kalan ve bugün dünyada halen kabul gören “kadim seks öğretileri”, “güzel sevişme sanatı”, “köken tıbbı” ve “köken psikoloji” değerli kadim bilgi birikimleridir. Bu birikimleri esas alan ve “fonksiyonel cinsel terapi” adını verdiğim bu çok özel psikoterapi yaklaşımı, sadece beş beden’e (ruhsal beden, zihinsel beden, duygusal beden, fiziksel beden ve astral  beden) ait cinsel rahatsızlıkların terapisiyle ilgilenmez, onların nasıl ve neden oluştuklarını belirler ve her danışan için cinsel rahatsızlıkların temel nedenlerini ele alarak beş bedeni ve bütünü iyileştirerek cinsel sağlığa kavuşturur.

 

FONKSİYONEL CİNSEL TERAPİYE NEDEN İHTİYAÇ VAR?

Fonksiyonel cinsel terapi, kanıta dayalı, etkin, güvenilir, bütüncül, koruyucu, önleyici ve danışana özeldir. Çağımızın gittikçe artan stres ortamı, abartılı sosyal medya kullanımı, teknolojik kirlenme, yaşam tarzında aktif ve doğal yaşamdan uzaklaşılması, çevresel toksik yükün her geçen gün artması, beslenme alışkanlıklarımızda doğallıktan uzaklaşılması, aile ve sosyal yapının gittikçe bireyselleşmesi gibi nedenlerden dolayı beş bedendeki kronik cinsel rahatsızlıklar bir salgın gibi artmaktadır. Bu salgın karşısında danışanların her geçen gün fonksiyonel cinsel terapiye ihtiyacı artmaktadır. Fonksiyonel cinsel terapi, beş bedendeki cinsel rahatsızlıkları saptamaya, saptanan rahatsızlıkları danışana özgü ve sistematik olarak düzeltmeye ve terapi etmeye yönelik bütüncül bir yaklaşımdır. Bu nedenle “sadece hekimler tarafından uygulanabilen” fonksiyonel cinsel terapi, daha çok fiziksel bedene odaklanan “fonksiyonel tıp” modelinin de esasıdır, özüdür, ana yapısıdır, olmazsa olmazıdır.

 

FONKSİYONEL CİNSEL TERAPİ NASIL UYGULANIR?

Danışanları ve cinsel terapistleri, cinsel rahatsızlıkların altında yatan kök nedenleri ele almaya, beş beden sağlığına ve iyileşmeye kavuşturmak için birlikte çalışmaya teşvik eden fonksiyonel cinsel terapi, bireyselleştirilmiş, danışan merkezli, psikobiyoloji, tecrübe ve bilim temelli bir yaklaşımdır. Fonksiyonel cinsel terapide danışana “cinsel rahatsızlık odaklı değil”, “beş beden sistemi odaklı” olarak yaklaşılır, beş bedendeki cinsel rahatsızlıkların terapilerinin yanında bu rahatsızlıkların temelindeki sorunların iyileştirilmesi de amaçlanır. “Multidisipliner bir yaklaşımla” başta zihinsel, duygusal, ruhsal ve eterik sistemler olmak üzere, fiziksel bedendeki bağışıklık sistemi, bütünsel yapı ve kas-iskelet sistemi, enerji (mitokondri) sistemi, dolaşım sistemi, biyotransformasyon ve detoksifikasyon sistemleri, hücresel iletişim (endokrin) sistemi ve sindirim-boşaltım sistemlerine de odaklanılır. Beş bedene yapılan doğru ve bütüncül müdahalelerle kök nedenler ortadan kaldırılır ve beş bedenin kendi kendini iyileştirebilmesine yardımcı olunur.

 

FONKSİYONEL CİNSEL TERAPİ İLE CİNSEL YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ…

Birçok beş beden cinsel rahatsızlığının nedenlerinden biri de bağırsak mikrobiyotası bozuklukları ve besin intoleranslarıdır. Bu nedenle “fonksiyonel tıp check-up paketi” ve “diyetisyen görüşmesi” fonksiyonel cinsel terapi süreçlerinin bir parçasıdır. Her danışanın genetik, aile mirası, çocukluk travmaları, gelişimsel travmaları, biyokimyasal yapısı, aile ve partner ilişkileri, sosyal ilişkileri, cinsel yaşamı, çevresi, var oluş alanları, kendini gerçekleştirme potansiyelleri, beslenme ve yaşam tarzı faktörlerinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Fonksiyonel cinsel terapi, elde ettiği bulguları danışana özel cinsel terapiyi planlamak ve en iyi sonuçları almak için kullanır. Fonksiyonel cinsel terapide esas olan danışanın bütünüdür ve cinsel terapist topladığı detaylı bilgilerle, genetik, çevresel, yaşam tarzına bağlı faktörlerin, danışanın beş beden cinsel sağlığı üzerindeki etkilerini ve o danışan için kompleks ve kronik cinsel rahatsızlıkları nasıl tetikleyebildiğini değerlendirir. Bu analizlerin sonunda danışan için uzun vadeli olarak beş beden sağlığının korunabileceği “12 seanslık bir cinsel terapi” planı, “beslenme ve yaşam tarzı programı” oluşturulur. Multidisipliner yaklaşımı esas alan fonksiyonel cinsel terapi, besinler, besin destekleri ve beslenmeyle yakından ilgilenir ve bunları beş bedenle sağlıklı bir hayatın sürdürülmesinin merkezinde görür. Çünkü beslenme alışkanlıklarında yapılan yanlışlar, yaşam boyu süren bütün cinsel rahatsızlıkların temelinde yer alır. Danışan beş bedenini, yaşam şekli ve beslenmesini değiştirerek istediği cinsel iyilik halini yaşayabilir ya da hiç istemediği cinsel rahatsızlıklara davetiye çıkartabilir. Fonksiyonel cinsel terapi yaklaşımında, “alışkanlıklar, uyku düzeni, sağlıksız beslenme, eril enerji olan animus ve dişil enerji olan animayı beslememe, spor yapmama, doğadan ve insani doğadan uzaklaşma, stres yükü” gibi yaşam şekli detaylı olarak ele alınan ve cinsel terapinin bir parçası olan önemli bir alandır. Yaşam şeklindeki pozitif değişikliklerin, çevresel toksik yükün ve stres yönetiminin danışanların beş beden cinsel sağlığını sürdürmelerinde pozitif etkileri olur. Fonksiyonel cinsel terapide danışanlardan alınan “cinsel öykü”, “fizik muayene” ve fonksiyonel tıp check-up paketindeki “laboratuar incelemeleri” sonucunda saptanan kök nedenlere göre öncelikle yaşam tarzında olan yanlışlar düzeltilmeye başlanır, sağlıklı beslenme ve spor yapma tavsiye edilir. Cinsel rahatsızlıkları iyileştirmeye yönelik diyet programları, stres yönetimi, gereken vitamin, mineral, besin takviyeleri, bitkisel destekler danışanın yaşamına adapte edilir. Bu süreçte danışanın uyumunu arttırmak için “sağlıklı ve mutlu cinsel yaşam rehberliği” ve “seks koçluğu” da yapılıp danışanların iyileşmelerinde desteklendiklerini ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri sağlanır.