METASEKS CİNSEL TERAPİ

 

“Metaverse”; “sanal evren”dir, insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın “artırılmış sanal gerçeklik” cihazları sayesinde tamamen “zihinsel” olarak kendilerini hissettikleri “algısal evren”dir. “Meta”, “sonra”, “öteki”, “öte”, “ötesinde anlamlı” ve “normalin ötesinde olan” demektir. “Seks”, insan varlığının sürekliliğinin sebebi olan en temel güdüdür ve insanın varlığını hissetmesinin en keyifli yoludur. “MetaSeks” ise, “öteki ve anlamlı seks” demektir, “aşkın seks”tir, “seksin bir sonraki evrimi”dir, “geleceğin seksi”dir. Cinsel sağlık biliminin yeni gelişme ve dönüşüm alanıdır. Yeni bir dünya ve yeni bir gelecektir. MetaSeks, “aydınlanmış ve bilgece seks” demektir, insanın doğa ile, kadınsı ve erkeksi doğası ile Bir’liği hissetmesidir. Metaseks, “kendini bilmek (aydınlanmak – farkındalık ve içgörü), “ötekini bilmek (bilgeleşmek – empati yapmak)”, “birleşmek”, “kaynaşmak”, “ayrışmak” ve “farklılıkları korumak” demektir. Bu nedenle MetaSeks, kadının eril yönüyle, erkeğin de dişi yönüyle bağlantıya geçmesini sağlar, bütünleşme duygusunu ortaya çıkartır. MetaSeks cinsel terapi’de eril enerjiye “animus”, dişi enerjiye ise “anima” adını veriyoruz. Her insanın içerisinde hem erkeksi “animus” hem kadınsı “anima” taraflar vardır. Bir insanın “anima” veya “animus”unu karşı cinsten bir bireye yansıtması “âşık olmasında” ve “cinsel arzu duymasından” sorumludur. Karşı cinsle ilişkimizin ve orgazmımızın kalitesi, “anima” veya “animus”u bütünleştirme derecemizle belirlenir.

 

            CİNSEL TERAPİ NEDİR?

            “Seks yapmak”; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir “performans hedefi koymadan” zamandan kopma, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni bir “armağan gibi” paylaşabilme, partnerini tatmin etme zorlantısı olmadan, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatıdır.

            Cinsel sorunlardan dolayı kişinin bozulan ruhsal dengesini düzeltmek, düşünce ve duygu alışverişini sağlamak, kendini tanımasına yardımcı olmak, iç çatışmalarını çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, cinsel ilişkilerini iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere “cinsel terapi” adı verilir. Bir başka deyişle cinsel terapi, zihinsel ve duygusal sorunları olan ve cinsel sorunlarıyla baş etme gücü yetersiz kalan kişilere, belli bir amaç ve plan doğrultusunda belli teknik ve yöntemlerin uzman kişilerce uygulandığı profesyonel yardım hizmetidir. Cinsel, zihinsel ve duygusal sorunları olan kişilerle zihinsel ve duygusal bağlantı kurularak yürütülen tedavi etme bilim ve sanatı olan cinsel terapi, bireylerin cinsel yaşamlarında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel sağlıklarının geliştirilmesini ve korunmasını amaçlar.

           

            METASEKS CİNSEL TERAPİNİN EVRELERİ

            Uzun çalışmalar ve klinik deneyimler sonucunda Dr. Cem Keçe tarafından geliştirilen MetaSeks Cinsel Terapi (Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı)’nin 7 aşamalı bir uygulama planı vardır: Bunlar; Dosya Açma, İlk Görüşme, Değerlendirme Aşaması, İlişkisel Aşama, Duygusal Aşama, Davranışsal Aşama ve Sonlandırma Aşaması’dır.

 

            1. Dosya Açma

            Danışan çiftin ilk görüşme formunu doldurması ile başlayan süreçte iletişim bilgilerinin alınması ve “İlk Görüşme Onam Formu” ile danışanlardan onay alınması sağlanır. Danışanlara SCL 90-Psikolojik Belirti Tarama Testi, Öğrenme Stilleri Envanteri, Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği gibi bazı test ve ölçekler sunulur.

 

            2. İlk Görüşme

            İlk görüşme oldukça önemli ve kritik bir aşamadır. Burada terapist çiftle birlikte görüşür, danışan veya çiftin doğru yerde olduğuna inanması ve terapiste güvenmesi terapinin devamı açısından hayati önem taşır. Terapist, cinsel sorunu yeniden çerçevelendirecek telkinlerde bulunur, tedavi sorumluluğunun çifte veya bireye ait olduğunu vurgular. Burada terapistin de danışan veya danışanlarla güvenli bir bağ kurması gerekir. Bu, danışanın duygularını anladığını göstermesi açısından önemlidir. İlk görüşmenin bir safhası da danışanın, yaşadığı cinsel işlev bozukluğunu normalleştirmektir. Burada normalleştirmekten kasıt, sorunu önemsizleştirmek değil, başkalarının da benzer sorunları olduğunu ve yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Çünkü danışanlar söz konusu sorunun sadece kendilerinde olduğunu, anormal olduklarını düşünebilirler. Hatta çoğu zaman yaşadıklarından utanç duyarak, anlatmaktan çekinebilirler.

            Terapi odasında terapistin rahat duruşu, cinselliği konuşurken gösterdiği doğallık danışanları da rahatlatır, açılmalarını sağlar. Güvenin inşa edildiği ilk görüşme sürecinde terapistin danışana umut vermesi ve terapi tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanması sonucunda sorununun tedavi edilebileceği güvenini vermesi önemli bir adımdır. Daha sonra terapist danışanlara, cinsel terapinin çerçevesini ve uyulması gereken kuralları anlatır. Gevşeme egzersizleri, pozisyonlar, kadın-erkek cinsel organları, mastürbasyon ve Kamasutra güzel sevişme sanatı gibi konuları içeren eğitsel CD ve kitaplardan oluşan bibliyoterapi araçlarını sunar. Terapistin çifte en az 5 değerlendirme görüşmesi olacağını söyler, bunların süresini ve amaçlarını açıklayarak ve randevu almalarını sağlaması ile ilk görüşme sonlandırılır. Daha ilk görüşmeden ellerinde çeşitli eğitsel materyallerle ayrılan çift psikolojik olarak terapi sürecine girmiş olur.

           

            3. Değerlendirme Aşaması

            Bu aşamada terapist çift ile 2+2+1 şeklinde toplam 5 görüşme yapar. Görüşmelerde terapist çifte cinsel işlev bozukluklarını hazırlayan ve ortaya çıkaran, sürmesine neden olan terapiye başlamaya neden olan tetikleyici faktörleri anlatır. Bu sırada terapist partnerlerin çocukluk hikayesini alır, yaşanılan duygusal ve fiziksel travmalar hakkında bilgi toplar ve evliliğin kuruluş hikayesini öğrenir. Daha sonra çiftin ayrı ayı cinsel öyküsünü alan terapist, bunun için cinsel öykü alma formatını takip eder. Danışanların ilk cinsel deneyim ve sonraki cinsel yaşantıları, cinsel beklentilerini ve fantezilerini öğrenir. Cinsel öykü her bir danışanla ayrı ayrı özel görüşmeler şeklinde yapılır ve bu görüşmelerin içeriği danışan izin vermedikçe diğer eşle paylaşılmaz. Terapist cinsel öyküyü aldığı bu aşamadan sonra multi-disipliner bir yaklaşım sergiler, gerekli görürse danışanları başka uzmanlara yönlendirebilir, jinekolojik, ürolojik, psikiyatrik ve endokrinolojik muayene ve “cinsel check-up” yapılmasını isteyebilir. Terapist elde ettiği verilerle formülasyon ve vaka analizini yapar. Sonra da tedavi planını oluşturur ve bunu çiftle paylaşır. “Terapi Kontratı”nı ve danışanlara uygulanacak tedavi içeriği ve sürecini önceden açıklayarak onlardan “onay” alan terapist “Uygulayacağımız tedavi, bugünden itibaren, vakti gelinceye kadar, cinsel birliktelik kurulmamasını gerektiriyor” diyerek çifte koit (cinsel birliktelik) yasağı koyar.

 

            4. İlişkisel Aşama

            Terapist bu aşamada terapi ve evlilik terapisinin entegrasyonu için uygun bir zemin yaratmaya çalışır. Öncelikle evlilik ve çift ilişkisini gözden geçiren terapist, ilişkideki çatışmaları ve ilişkinin dinamiğini inceler. Cinsel sorunlara yol açan veya cinsel terapi süreçlerine zarar verebilecek evlilik ve ilişki sorunları üzerinde çalışan terapist, ilişkideki çatışmaların hem sorunun kaynağını oluşturabileceğini hem de terapi sürecini olumsuz yönde etkileyebileceğini göz önünde bulundurur. Burada çift ilişkisindeki sorunlarının mı cinsel sorunlara, cinsel sorunların mı ilişkisi sorunlarına yol açtığının iyi ayırt edilmesi, başlangıç noktasının doğru tespit edilmesi çok önemlidir. Terapist doyumlu bir cinsel yaşam için doyumlu bir partner ilişkisinin gerekliliği temeline göre hareket eder. Erkeğin partnerini mutlu etmesinin birçok yolu vardır ama bunların en iyi 8 yolu şöyledir; (1) aşkla dokunmak, (2) ilgiyle dinlemek, (3) birlikte kaliteli vakit geçirmek,  (4) onu hayatının merkezine almak ve biricik kılmak, (5) romantizm sunmak, (6) aşkla arzulamak, (7) düzenli ve güvenli bir yaşam sunmak ve (8) nazik olmak’tır. Kadının da erkeği mutlu etmesinin birçok yolu vardır ama en iyi 8 yolu; (1) yaptıklarını ve başarılarını fark edip takdir etmektir, (2) performansını överek erkekliğini onaylamaktır, (3) varlığına ve sunduklarına “ihtiyaç” duymaktır, (4) erotizm sunmaktır, (5) aşkla hizmet davranışlarında bulunmaktır, (6) mutlu etmeyi başardığını ona gülümseyerek göstermektir, (7) yalnız kalma ihtiyacına saygı göstermek ve (8) partnerin ailesiyle iyi geçinmek ve onun hatırı için akraba ilişkilerini akılla yönetmek’tir…

 

            5. Bilişsel Aşama

            İlişkisel aşamanın tamamlanmasını bilişsel aşama takip eder. Terapist bu aşamada danışanlarına “cinsel eğitim” verir ve “bilişsel yeniden yapılandırma” yapar ve çiftin cinselliğe bakış açısı değiştirir.

 

            6. Duygusal Aşama

            Bu aşamada terapist “duygu odaklı cinsel terapi uygulamaları”na başlar. Dinamik yönü ağır basan, geçmişi duygusal ve fiziksel travmalarla dolu olan çiftlerde bu aşamaya ağırlık veren terapist duyguların söze dökülmesini sağlar. Burada amaç, çiftin cinsel sorun yaşamasına yol açan sinirlilik, öfke, suçluluk, günahkârlık, endişe hayal kırıklığı veya korku benzeri kökleşmiş ya da bilinçdışına itilmiş olumsuz hislerini tanımlamak ve çiftin bu tavırların ardında yatanları keşfeder hale gelmesini sağlamaktır.

 

            7. Davranışsal Aşama

            Bu aşamanın temelini davranışsal ev ödevleri oluşturur. Cinsel terapinin en önemli kısmını oluşturan ve asıl iyileştirici olan budur. Ev ödevlerine “aşk oyunları” adı verilir. Terapist aşk oyunlarıyla hatalı davranışların değiştirilmesini ve yeni cinsel tekniklerin çift tarafından öğrenilmesini, öğrenilenlerin denenmesi ve cinsel davranış repertuarının genişletilmesini sağlar.

 

            8. Sonlandırma Aşaması

            Aşkın Seks Cinsel Terapi’nin son aşaması olan sonlandırmada, terapist çiftle “güzel sevişme sanatı” üzerine konuşur, halen güncelliğini koruyan Tantrik Yoga ve Kamasutra tekniklerini ele alır ve danışanın farklı cinsel işlev sorunları ile geri dönüşünün engellenmeye çalışır. Zorunlu olmamakla birlikte terapi sonlandıktan takip görüşmeleri yapılır. Terapist danışanlarının gözünde ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir, güvenilir bir referans kaynağı olmalıdır.

 

            Sonuç

            Evlilik ve cinsellik birbirinden ayrı düşünülemez bir bütündür. Bu nedenle cinsel terapiyle evlilik terapisini entegre bir bütün olarak görülmeli, biri bilinmeden diğerinin sağlıklı olmayacağı kabul edilmelidir. Uygulamada duygusal, bilişsel ve ilişkisel tekniklerin davranışçı cinsel terapi teknikleriyle bütünleştirilmesi kaçınılmazdır. Bir cinsel terapi kuramı olmayan MetaSeks Cinsel Terapi Yaklaşımı, bütün bu tekniklerin birlikte uygulandığı, başarı oranı yüksek bir “cinsel terapi yol haritası”dır.

 

 

 

 

            Kaynaklar

1-     Hawton, K. (1985). Sex therapy: a practical guide. Oxford: Oxford University Press.

2-     Heiman, J., LoPiccolo, J., & LoPiccolo, L. (1989). Atteindre l'orgasme. Montréal: Éditions Québécor.

3-     Kaplan, H. S. (1974). The new sex therapy. New York: Brunner/Mazel.

4-     Keçe, A. C. (2011). En iyi terapistim ben: kendin olma, farkındalık ve içgörü için ruhsal bilgilenme kitabı. Ankara: Ütopya Grafik.ilenme kitabı. Ankara: Ütopya Grafik.

5-     Keçe, C. (2012). Vajinismusun Üstesinden Gelmek (4. Baskı). Ankara: Pusula Yayınevi.

6-     Keçe, C. (2013). Boşalma Orgazm ve Cinsel Doyum. Ankara: Pusula Yayınevi.

7-     Keçe, C. (2014). Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı. Ankara: Pusula Yayınevi.

8-     Keçe, C. (2014). Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek (3. Baskı). Ankara: Pusula Yayınevi.

9-     Keçe, C. (2015). Yatak Efsaneleri. Ankara: Pusula Yayınevi.

10- Keçe, C. (2016). Erkekçe (2. Baskı). Ankara: Pusula Yayınevi.

11- Keçe, C., Akalın, Z. (2010). İktidarsızlık. Ankara: Pusula Yayınevi.

12- Keçe, C., Çelik, Y. Y. (2010). On Adımda Erken Boşalma Tedavisi. Ankara: Pusula Yayınevi.

13- Keçe, C., Güngör, S. (2011). On Adımda Vajinismus Tedavisi. Ankara: Pusula Yayınevi.

14- Keçe, C., Keçe M. (2016). Kadınca. Ankara: Pusula Yayınevi.

15- Keçe, C., Yıldız, Y. (2015). Mühürlü Beden. Ankara: Pusula Yayınevi.