IICPI Eğitimleri

64.CTE - ANKARA

Eğitmenler

Kimler katılabilir?

Psikoterapist Psikolog Sosyal Hizmetler Aile Danışmanı Ruh Sağlığı Üroloji Ürolog Nörolog Psikolojik Danışman Sosyal Hizmetler Uzmanı Aile Hekimi Sağlık Çalışanı Psikiyatri ve Jinokoloji Hemşiresi Fizyoterapist Ruh Sağlığı Lisans Öğrencisi Hekim Jinekolog Psikiyatri Uzmanı

Eğitim türü

Örgün

Eğitim modülleri

  • 1.Modül   20.04.2024
  • 2.Modül   18.05.2024
  • 3.Modül   29.06.2024
  • 4.Modül   20.07.2024
  • 5.Modül   17.08.2024
  • 6.Modül   21.09.2024
🗣 64. CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ – ANKARA - ÖRGÜN EĞİTİM
👉 1. Modül: 20-21 Nisan 2024 - METASEKS CİNSEL TERAPİ
👉 2. Modül: 18-19 Mayıs 2024 - KADIN CİNSELLİĞİ VE KADIN CİB
👉 3. Modül: 29-30 Haziran 2024 - VAJİNİSMUS VE DİSPARONİ
👉 4. Modül: 20-21 Temmuz 2024 - ERKEK CİNSELLİĞİ VE ERKEK CİB
👉 5. Modül: 17-18 Ağustos 2024 – ERKEN BOŞALMA VE TAOCA SEKS
👉 6. Modül: 21-22 Eylül 2024 - FONKSİYONEL CİNSEL TERAPİ VE BÜTÜNCÜL SEKS  

Diğer Eğitimler